این نکات از تریلر های بازی گرفته شده است بنابراین اسپویلی برای شما نخواهد داشت