نقد و برسی بازی Crackdown 3 : گرافیکی بالا اما بازی ضعیف

ما همه منتظر بازی Crackdown3  بوده ایم، اما وقتی که این بازی منتشر شد نتوانست رضایت کاربران را جلب کند و تبدیل به یکی از بازی های کنار افتاده شد.این بازی  در کنار خوبی ها  بدی‌ و نواقص بسیاری دارد که به‌طور کلی خوبی های آن را از بین برده و باعث شده بازی به یک اثر نه چندان خوب تبدیل شود. با NPCBOT و نقد و برسی بازی Crackdown 3  همراه باشید.