ایده اول شخص بودن انچارتد چقدر میتونه بلند پروازنه و جاه طلبانه باشه ؟

شخصی به اسم Thekempy در یوتوب  تریلر اول شخص uncharted 4  در مدت ۳ روز درست کرده و هدفش هم از این کار این بوده  ایده اول شخص بودن بازی به نمایش عموم بگذاره .
 
نظر شما در این رابطه چیست ؟ ایا میتواند uncharted 4  اول شخص هم موفق باشد؟