پیدا کردن تمامی آبشارها در Fortnite Battle Royale

همانطور که اطلاع دارید فورتنایت برای سیزن ۸ بازی خود در صورت تکمیل چلنج های ان بتل پس رایگان به تکمیل کنندگان تحویل می دهد.در چلنج جدید باید ابشارهای موجود در بازی را پیدا کرده و چلنج مربوط به ان را انجام دهید.
ممکن است شما به طور تصادفی در موقعیت این آبشارها قرار بگیرید،اما برای پیدا کردن همه آنها می خواهیم یک  راهنمای تصویری برایتان قرار دهیم و این مکان ها را بررسی کنیم تا شما را یک قدم نزدیکتر به battle pass رایگان کنیم.با هم ویدیوی این مراحل را تماشا میکنیم.


gamespot.com

https://www.gamespot.com/videos/heres-where-to-find-every-waterfall-in-fortnite-ba/2300-6448497/

[collapse]

تگ ها
ارسال دیدگاه
دیدگاه های کاربران (بدون دیدگاه)