تیم NPCBOT با هدف ایجاد یک رسانه برای مخاطبین و دوستداران سرگرمی در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد ؛ در طی این مدت تیم ما همواره کوشیده است که با پیش برد و گسترش کار خود در زمینه سرگرمی همواره در حال توسعه این مجموعه باشد ؛ لذا با تولید محتواهای مختلف اعم از مقالات گوناگون ، تولید و ساخت ویدیو های مختلف در سبک و سیاق های متفاوت با مضمون سرگرمی و بسیاری دیگر همواره در تلاش است تا فضایی مجذوب کننده را برای دوستداران سرگرمی فراهم سازد.
برای اشنایی بیشتر خود یک ویدیو تهیه کردیم که شما دعوت به تماشای ان می نماییم.