نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید. (اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۱۷/۰۲/۱۴۰۰
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5,
تاریخ انتشار: ۲۳/۱۱/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PC, PS4, Nintendo,
تاریخ انتشار: ۰۹/۱۱/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX SERIES, PC,
تاریخ انتشار: ۰۱/۱۱/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5, Nintendo,
تاریخ انتشار: ۲۰/۰۹/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5,
تاریخ انتشار: ۲۳/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5,
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: PS4, PS5,
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: PS5,
تاریخ انتشار: ۲۰/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5,
تاریخ انتشار: ۱۳/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5,
87
تاریخ انتشار: ۰۸/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5,
تاریخ انتشار: ۰۶/۰۸/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PC, PS4, Nintendo,
تاریخ انتشار: ۲۴/۰۷/۱۳۹۹
پلتفرم: PC,
تاریخ انتشار: ۱۵/۰۷/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, XBOX SERIES, PC, PS4, PS5, Nintendo,
72
تاریخ انتشار: ۱۱/۰۷/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PS4,
تاریخ انتشار: ۱۰/۰۷/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PC, PS4,
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۷/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PC, PS4,
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۷/۱۳۹۹
پلتفرم: PC,
تاریخ انتشار: ۱۱/۰۶/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PC, PS4,
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۶/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX ONE, PC, PS4,