نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید. (اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۶/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۷/۰۴/۱۳۹۹
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۳۰/۰۳/۱۳۹۹
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۰۶/۰۳/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۱۱/۰۲/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۹/۰۲/۱۳۹۹
پلتفرم: PC
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۱/۱۳۹۹
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۱۵/۰۱/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۱/۰۱/۱۳۹۹
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۲/۱۲/۱۳۹۸
پلتفرم: PS4
87
تاریخ انتشار: ۲۱/۱۲/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC
تاریخ انتشار: ۲۵/۱۱/۱۳۹۸
پلتفرم: PS4
98
تاریخ انتشار: ۱۵/۱۱/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۹/۰۹/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۱/۰۹/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۴/۰۸/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۷/۰۸/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۷/۰۸/۱۳۹۸
پلتفرم: PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۸/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۸/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4