نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید. (اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۲۳/۰۷/۱۳۹۸
پلتفرم: PC
تاریخ انتشار: ۱۶/۰۷/۱۳۹۸
پلتفرم: PC
تاریخ انتشار: ۱۲/۰۷/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۲/۰۷/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
80
تاریخ انتشار: ۰۲/۰۷/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: PC
تاریخ انتشار: ۲۶/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: PC
تاریخ انتشار: ۲۴/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: PC
83
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۹/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۹/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۵/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC
84
تاریخ انتشار: ۱۵/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۸/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۸/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC
تاریخ انتشار: ۰۵/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
87
تاریخ انتشار: ۰۵/۰۶/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۸/۰۵/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۸/۰۵/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۴/۰۵/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo