نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید.(اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۳۱/۰۳/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۳۰/۰۳/۱۳۹۸
پلتفرم: PC Nintendo
تاریخ انتشار: ۱۶/۰۳/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۳/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۲/۰۳/۱۳۹۸
پلتفرم: PC
تاریخ انتشار: ۲۴/۰۲/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۴/۰۲/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۶/۰۲/۱۳۹۸
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۲/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۲۷/۰۱/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۰/۰۱/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۲/۰۱/۱۳۹۸
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۴/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۷/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۰/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۷/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۷/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۳/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC
تاریخ انتشار: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4