نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید. (اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۱۷/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۰/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۷/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۷/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۳/۱۲/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
66
تاریخ انتشار: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۶/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC
تاریخ انتشار: ۱۵/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۹/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PS4
تاریخ انتشار: ۰۵/۱۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۸/۱۰/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۳/۰۹/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۹/۰۸/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۲/۰۸/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۴/۰۸/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PS4
تاریخ انتشار: ۲۰/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۰/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۶/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC