نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید. (اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۱۷/۱۱/۱۳۹۶
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۲۹/۰۹/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۲/۰۸/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۵/۰۸/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۵/۰۸/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۵/۰۸/۱۳۹۶
پلتفرم: Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۷/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۷/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC Nintendo
91
تاریخ انتشار: ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۵/۰۶/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۷/۰۵/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۴/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۲/۰۳/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۴/۰۲/۱۳۹۶
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۱۵/۰۱/۱۳۹۶
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۱۷/۱۲/۱۳۹۵
پلتفرم: PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۳/۱۲/۱۳۹۵
پلتفرم: Nintendo
تاریخ انتشار: ۱۰/۱۲/۱۳۹۵
پلتفرم: PS4