نمره یاب:
نمره یاب چیست ؟ نمره یاب یک ابزار اختصاصی در وبسایت ما جهت یافتن سریع تمامی نقد های فارسی دنیای ویدئو گیم است که توسط معتبرترین وب سایت های این حوزه انجام شده است ، شما به راحتی میتوانید یک نمای کلی از نمره دهی ، تریلر ، تاریخ انتشار و ... را در یک صفحه مشاهده کنید؛ همچنین با کلیک بر روی هر سایت به صفحه ی نقد مربوطه دسترسی پیدا کنید. (اگر سایتی در میانگین وجود ندارد ، در بخش نظرات اعلام کنید )
تاریخ انتشار: ۲۹/۰۸/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۸/۰۸/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۴/۰۸/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۲۰/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۰/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۶/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۷/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
82
تاریخ انتشار: ۲۱/۰۶/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۱۶/۰۶/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۶/۰۶/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۹/۰۵/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۶/۰۵/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
تاریخ انتشار: ۰۵/۰۴/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۴/۰۴/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4 Nintendo
94
تاریخ انتشار: ۰۴/۰۳/۱۳۹۷
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۳۱/۰۱/۱۳۹۷
پلتفرم: PS4
تاریخ انتشار: ۰۷/۰۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۰۳/۰۱/۱۳۹۷
پلتفرم: XBOX PC PS4
تاریخ انتشار: ۱۷/۱۱/۱۳۹۶
پلتفرم: PS4