اون گوی یخی وسط Fortnite رو به یاد دارید: واقعه ی Ice Storm بازی Fortnite آغاز میشود + ۴ عکس والپیپر ۴K

Fortnite بازا باید خوشحال باشن چراکه بالاخره معلوم شد که اون گوی یخی وسط مَپ چی بود.