جدیدترین ها
اخبار اخبار بازی ها
تغییرات در این سرود صورت خواهد گرفت: بازی Anthem دوباره بهینه‌سازی خواهد شد!

از اطلاعاتی که بدست آمده‌اند، بازی Anthem در خطر است. لانچ افتضاح بود، نقشه‌های بزرگی کنار گذاشته شده‌اند، چند تا از مهم‌ترین پرسونل این بازی را ترک کردند، افرادی چون تهیه‌کننده‌ی ارشد و مسئول سرویس زنده. ایونت فصلی عظیمی که این ماه آمد، هیچ تأثیری در اجتماع این بازی نگذاشت. شرکت Electronic Arts به این بازی وفادار است اما طرفدارن شک دارند.

اخبار بازی ها
Anthem، سرودی از وعده های پس از عرضه ی بازی کامل

تهیه کننده ی اجرایی بازی، مارک دِرا اظهار داشت که کنترل های بازی بر روی پی‌سی در دمو به قوت بازی کامل نخواهند بود.