خانواده‌ای که دوباره گرد هم جمع خواهند شد: خریدهای شرکت THQ Nordic!

سایت شناخته‌ شده‌ی Gameindustry.biz به تازگی گزارش کرده است که شرکت THQ Nordic به خریداری کمپانی‌های سابق و یا تازه‌ی خود ادامه می‌دهد. این شرکت به طریقه‌ای خارق‌العاده موفق شده است تا به صورت خیلی آهسته و برنامه‌ریزی شده، تمامی شرکت‌های زیرشاخه‌ی سابق خود را خریداری کند. برای کسانی که با موضوع بحث آشنایی ندارند باید گفت که شرکت THQ نزدیک به 7 سال پیش ورشکست شد و سپس شرکت‌های زیرشاخه‌ی آن چه به شکل Indie یا همان مستقل و ...