وحشت و تاریکی تأخیر خواهد خورد: تغییر تاریخ عرضه‌ی Vampire Coteries of New York!

بازی زیبا و فوق‌العاده‌ی Vampire Coteries of New York است که به این صورت می‌توان آنرا توضیح داد که بازی دنیایی از تاریکی را به تصویر می‌کشد، بخشی از آن Visual Novel و بخشی دیگر از آن هم RPG است، و تمرکزی نیز بر مورد موضوع سیاست‌های اداره‌ی Undeadها دارد. به عنوان یک عضو از خاندان و خط خونی ومپایر‌ها (خون‌اشام‌ها)، شما باید بین یکی از دو گروه اصلی یا همان Camarilla و Anarchs انتخابی کنید تا داستان را به ...